UNIVERSITÀ DI PAVIA

Dipartimento di Matematica ''F. Casorati''

HomeAppuntamenti › T.B.A.IT|EN

T.B.A.

Prof. Mauro Mariani, HSE, Mosca.

Aula Beltrami, Dipartimento di Matematica - Martedì 7 Maggio 2019 h.14:00

Torna alla pagina degli appuntamenti


Dipartimento di Matematica ''F. Casorati''

Università degli Studi di Pavia - Via Ferrata, 5 - 27100 Pavia
Tel +39.0382.985600 - Fax +39.0382.985602